Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 24 - Bahar 2011 / Yıl 12, Sayı 24

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 24TKİ Dergisi

TRADITIONAL WEAVING IN THE EASTERN BLACK SEA REGION: RIZE LINEN FABRIC (FERETIKO) AND ITS SOCIO-ECONOMIC EFFECTS
Doğu Karadeniz’de Geleneksel Dokumacılık: RİZE KETEN BEZİ (FERETİKO) VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ
Türk kültürü incelemeleri dergisi
FROM RADICAL SOCIALISM TO NATIONALISM: INTELLECTUAL ADVENTURE OF AYAZ ISKHAKI (1878-1954)
Radikal Sosyalizmden Milliyetçiliğe: KAZANLI AYAZ İSHAKÎ'NİN (1878-1954) FİKRÎ SERÜVENİ
Türk kültürü incelemeleri dergisi
HİLMİ ZİYA ULKEN’S CRITIQUE OF UTILITARIANISM
HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN YARARCILIĞA ELEŞTİRİLERİ
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
THE CROW IN THE DİVAN POETRY
DİVAN ŞİİRİNDE KARGA
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
NAZİRAS OF THE 18th CENTURY POET ÂSAF
18. YÜZYIL ŞAİRİ ÂSAF’IN NAZİRELERİ
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
THE THEME OF MERCY IN THE POEMS OF İSMAİL SAFA
İSMAİL SAFA’NIN ŞİİRLERİNDE MERHAMET TEMASI
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
LOVE AND BELOVED PORTRAYAL IN TUGRUL TANYOL’S POEMS
TUĞRUL TANYOL’UN ŞİİRLERİNDE SEVGİLİ TASVİRLERİ
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
THE RELIGIOUS COMPLEX OF DUKAKİNZADE MEHMED PASHA IN ALEPPO
HALEP’TE DUKAKİNZÂDE MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
Türk kültürü incelemeleri dergisi