Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 15 - Ekim 2006 / Yıl 8, Sayı 15

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 15TKİ Dergisi

SOYKIRIM REDDİYESİNDE NE KADAR BAŞARILIYIZ?
SOYKIRIM REDDİYESİNDE NE KADAR BAŞARILIYIZ?
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E ERZURUM’DA EDEBİYAT
Erzurum, kuruluş tarihi altı bin yıl öncesine dayanan önemli şehirlerden biridir. Şehrin jeopolitik ve stratejik konumu zaman içinde siyasî, ekonomik ve kültürel anlamda zengin bir birikime ulaşmasını sağlar.
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE GÖMLEK
Divan şairi, şiirlerinde aşkı, sevgiyi, güzeli ve güzelliği dile getirirken, giyim kuşama ait unsurlardan da yararlanmış, kıyafetlerin renk, biçim vb. özellikleri üzerinde dururken, kıyafet ile giyen kişi arasındaki çeşitli ilgilere de temas etmiştir.
XVIII. Yüzyılda Yazılmış Hülle Konulu Bir Mesnevî: VÂSIK-ZÂDE RE’FET EFENDİ VE HÜLLE-NÂME’Sİ
Hülle, üç talâkla boşanmış bir kadının ayrıldığı kocasına tekrar dönebilmesi için bir başka erkekle evlenmesini ifade eder. Böyle evliliğe tahlîl denir.
Anadolu Sahasında Yazılmış Bir Tarım Eseri : “FELAHAT-NAME”
XIV. yüzyıldan itibaren Anadolu sahasında tarım eserleri yazılmaya başlanmıştır.
ULUSLAR ARASI SAATİN KABUL EDİLMESİ VE İLERİ SAAT UYGULAMASI KAPSAMINDA OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E ZAMAN KAVRAMININ ŞEKİLLENDİRİLMESİ (1919-1946)
Güneşin gökyüzündeki durumu, daha doğrusu havanın ne zaman kararıp ne zaman aydınlanacağı insanoğlunun var olduğu günden itibaren üzerinde durduğu ve çözüm aradığı sorunlardan biri olmuştur.
TANZİMAT DEVRİNDE RÜŞVET-HEDİYE İKİLEMİ VE BU ALANDAKİ YOLSUZLUKLARI ÖNLEME ÇABALARI
Çağdaşı diğer toplumlarda olduğu gibi, rüşvet ve onun başlıca kılıfı olan hediye, Osmanlı toplumunda da yaygın bir yolsuzluk aracıydı.
İSTANBUL-ŞAM HAC GÜZERGÂHINDAKİ MENZİL KÜLLİYELERİNİN BAKIM VE ONARIMI (1729-1732)
İstanbul-Şam arasındaki Hac yolu, Osmanlı döneminin en önemli yollarından biriydi.