Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 16 - Mayıs 2007 / Yıl 9, Sayı 16

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 16TKİ Dergisi

MEVLÂNÂ KABÛLÎ [1438-1478] VE DÎVÂN’INDAKİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ
Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Kabulî’nin doğum yeri bilinmemektedir.
XVI. YÜZYIL ŞÂİRİ FİRÂKÎ VE MANZUM BİR MEKTUBU
Bu yazıda XVI. yüzyıl şairlerinden Kütahyalı Firakî’nin manzum bir mektubu ele alınmıştır.
19. Yüzyılda Hindistan’dan Atebat’a Gönderilen Teberrular: “VESİKA-YI HİNDİYYE HAYIR İÇİN Mİ SİYASET İÇİN Mİ?”
İmamiye Şiası müntesipleri, saygılarının bir tezahürü olarak, çağlar boyunca Atebat’ı ziyaret etmişler, buralara kıymetli hediyeler göndermişler, paralar vakfetmişlerdir.
OSMANLI DEVLETİ’NDE TURİZMİN GELİŞİMİNE DAİR BAZI GÖZLEMLER
Turizmin gelişmesi, ulaşım araçlarının bulunabilirliğlinin gelişmesine bağlıdır. Buna bağlı olarak, turizm büyümeye resmen yeni araçların keşfiyle başlamıştır;
1659-1660 (H. 1070-1071) TARİHLİ AVARIZ DEFTERİNE GÖRE XVII. YÜZYIL ORTALARINDA TURGUTLU KAZASI
XVI. yüzyılın en önemli idarî, iktisadî ve özellikle demografik kaynaklarından olan ve yüzyılın sonlarından itibaren çeşitli sebeplerle terk edilmeye başlanan tahrir defterlerinin yerine bu defterlerin içerdiği özelliklere ait ayrı ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır ki bunlardan birisi de...
SULTAN II. SELİM’İN EDİRNE VE AV GEZİLERİ
Osmanlı padişahları, İstanbul’un fethinden sonra zaman zaman sefer hazırlıkları, ava çıkmak ve kışı geçirmek amacıyla Edirne’de bulunmuşlardır. Edirne’ye giden padişahlardan biri de II. Selim’di.
PRİZREN’DE BİR FACİA YAHUT ŞAİRİN BAŞINA GELENLER
PRİZREN’DE BİR FACİA YAHUT ŞAİRİN BAŞINA GELENLER
İKİNCİ DALGA ERMENİ TERÖRÜ: ASALA
İKİNCİ DALGA ERMENİ TERÖRÜ: ASALA
TANZİMAT ŞİİRİNDE İDEAL İNSAN TİPİ
Osmanlı devletinin çöküş sürecini yaşadığı dönemde, devrin aydınları “ideal insan tipi” oluşturma çabasına girerler. Tanzimat’ın ilânı ile birlikte Batı’daki gelişmelerin yeni yeni farkına varan insanımız, kendi eksikliğini gidermeye çalışır.
AHMED HAMDÎ’NİN “BELÂGAT-I LİSÂN-I OSMÂNΔSİ
Bu çalışma çerçevesinde amacımız, Türk edebiyatında belâgata dâir kısa malûmattan sonra Ahmed Hamdî Efendi ve “Belâgat-ı Lisân-ı úOsmânî” adlı eseri hakkında bilgiler sunmaktır.