Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 22 - Mayıs 2010 / Yıl 12, Sayı 22

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 22TKİ Dergisi

Siyaset-Nasihat Literatürümüzde Nadir Bir Tür: MISIR’IN İŞGALİ ÜZERİNE III. SELİM’E SUNULAN TESLİYET-NÂME
A RARE GENRE AMONG THE MIRRORS FOR THE PRINCES IN THE OTTOMAN EMPIRE: A TESLIYET-NÂME PRESENTED TO SELIM III ON THE INVASION OF EGYPT
Türk kültürü incelemeleri dergisi
Millî Mücadele’de Yunanistan’ın Son Teşebbüsü: BATI ANADOLU’DA MUHTARİYET İLÂNI
THE LAST ATTEMPT OF GREECE DURING THE NATIONAL STRUGGLE: DECLARATION OF AUTONOMY IN WEST ANATOLIA
Türk kültürü incelemeleri dergisi
ALMAN DİLİNDE “TÜRK” SÖZCÜĞÜNÜN KULLANIM ALANLARINA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR BAKIŞ
AN HISTORICAL GLIMPSE INTO USAGE OF THE WORD ‘TURKISH’ IN GERMAN LANGUAGE
Türk kültürü incelemeleri dergisi
DİVAN ŞİİRİNDE ÂŞIK-GÜNEŞ BENZETMESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
EVALUATIONS ON THE RELATION BETWEEN LOVER AND SUN IN DIVAN POETRY
Türk kültürü incelemeleri dergisi
BİR TÜR FAL KİTABI: İHTİLÂC-NÂME
A TYPE OF FORTUNE BOOK: IHTILÂC-NÂME
Türk kültürü incelemeleri dergisi
ÂKİLE HANIM SOKAĞI’NIN KADINLARI
WOMEN OF ÂKİLE HANIM SOKAĞI
Türk kültürü incelemeleri dergisi