Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

HALİDE EDİB ADIVAR’IN ROMANLARINDA EVLİLİK MESELESİ
MARRIAGE ISSUE IN HALIDE EDIP ADIVAR’S NOVELS


Evlilik, her kültür olayı gibi zamanla değişen, yeni biçimler alabilen, kadın ile erkeğin birlikteliği ile gerçekleşen en küçük toplum birimi, insanın oluşturduğu bir kültür kurumudur.

Evlilik, her kültür olayı gibi zamanla değişen, yeni biçimler alabilen, kadın ile erkeğin birlikteliği ile gerçekleşen en küçük toplum birimi, insanın oluşturduğu bir kültür kurumudur. İnsana ait her yapı gibi evliliğin de zamanla aksayan, düzeltilmesi gereken yönleri vardır. Bütün zorluklarına karşın evlilik, toplum sağlığı bakımından devam etmesi gerekli olan temel bir birimdir.

Toplumların onayladığı ve devamı açısından temel kurum olan ailenin oluşmasında ilk aşamadır evlilik. Bizim toplumumuza bakıldığında belli bir yaşa gelen insanların evlenmesi beklenmektedir. Edebiyatın toplumla bağlantısı göz önünde bulundurulduğunda, toplumla bu kadar yakın ilgili bir konunun edebiyat eserlerine yansıması son derece doğaldır. Bir kadın yazar olan Halide Edib’in evlilik meselesine kadın hassasiyeti açısından yaklaştığı birçok eseri vardır. Bu çalışmada, yazarın eserlerinden yola çıkılarak, evlilikle ilgili genel düşünceler, evlenme yaşı, evlenecek kişinin nite- likleri, eş seçme ve evlilikten beklentiler... gibi konular incelenmiş, bunlarla ilgili sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Marriage is the smallest society unit which changes with time like every culture event, takes new shapes, comes true with the unity of woman and man; it is a cultural institution formed by mankind. Like every structure that belongs to human, marriage also has some aspects which are disrupted as the time passes and should be fixed. Despite all its difficulties, marriage is the basic unit that should continue in terms of society’s health. Marriage is the first stage in forming family approved by societies and again the basic constitution for societies’ continuity. In the Turkish society, young ones at a certain age are expected to marry. As the connection of literature with the society is considered, it’s quite natural that such a subject that is closely related with society reflects upon literary works. A woman novelist, Halide Edib, has many works with an approach to marriage issue from a woman view of sensitivity. In this study, starting from novelists’ works, subjects such as general ideas about marriage, marrying age, qualities of a person that is going to marry, choosing mate and expectation of marriage, and so on will be examined, and it is strived to draw conclusions about these.

Keywords »