Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

ANNEMARIE SCHIMMEL’İN TASAVVUF ANLAYIŞI VE YUNUS EMRE’YE BAKIŞI
ANNEMARIE SCHIMMEL'S COMPREHENSION OF SUFISM AND HER PERSPECTIVE ON YUNUS EMRE


Bu makalede önce tasavvufi şiirlerin Batı genelinde çeviri yoluyla nasıl alımlandığı özetlenecek ardından bu çeviriler arasında Schimmel’in Yunus Emre’nin şiirlerini Almancaya nasıl aktardığı irdelenerek onun çevirilerinin önemi ve farklılığı ortaya konulacaktır.

Annemarie Schimmel, şarkiyatçı, ilahiyatçı ve çevirmen kimliğiyle dünyaca tanınan bir Alman yazardı. Schimmel, “dervişlik yolunda” ilerleyen bir mutasavvıf olarak Yunus’un şiirlerinin lirik çevirisini Alman edebiyatına kazandırmıştır. Schimmel, çevirilerini sadece bilişsel değil duyuşsal temelde de gerçekleştirebilen ve derin mana dünyasına vakıf bir çevirmendi. Onu sadece Yunus’un çevirmeni olarak görmek yanlış olur; zira kendisi, Yunus’un şiirlerinde teselli bulan ve dünyaya Yunus’un gözünden bakmayı tercih eden bir âlimdi. Schimmel’in “Yunus Emre Seçme Şiirler” isimli eseri, bilginin ve şiirin iç içe geçmiş bir bütünü temsil eden örneklerdendir. Bu eser Schimmel’in yalnızca bir mutasavvıf, çevirmen ve yazar olarak yeteneklerinin değil, Alman okurunu ne kadar önemsediğinin de örnekleridir. Söz konusu eseri değerli kılan nitelikler, Yunus’un şiirlerinin manası korunarak ve biçemi bozulmaksızın lirik çeviri yapılması ve tıpkı Yunus gibi sade bir dil kullanılmasıdır. Alman kültüründen ve Hıristiyanlıktan uzak olan Yunus’un şiirlerinin anlaşılması ve anlamlanıdırlması Schimmel tarafından esas alınmıştır. Bu nedenle İslami ve tarihi bilgilerin aktarımını da sağlayan Schimmel, “hakiki” tasavvufu Yunus Emre vasıtasıyla Alman okurlarına iletir. Schimmel’in bu yöntemi, Yunus’u Alman okurlara sevdirmenin en somut örneği olarak gösterilebilir. Bu makalede önce tasavvufi şiirlerin Batı genelinde çeviri yoluyla nasıl alımlandığı özetlenecek ardından bu çeviriler arasında Schimmel’in Yunus Emre’nin şiirlerini Almancaya nasıl aktardığı irdelenerek onun çevirilerinin önemi ve farklılığı ortaya konulacaktır.


Etiketler »  

Abstract
Annemarie Schimmel, a well-known writer, was widely recognized as an orientalist, theologist and a translator. As a follower of Sufism seeking to develop true humility, Schimmel introduced to German literature the lyric translations of the poems of Yunus. Aware of new realms of meaning to a great extent, Schimmel was regarded as a translator who managed to carry out translations both on cognitive and affective domain successfully. It would be a mistake to think of Schimmel only as being a translator of Yunus Emre poetry, for she was a scholar who preferred to see the world in the eyes of Yunus, in the poems of whom she had found great comfort. One of her works, “The Selected Poems of Yunus Emre”, is an excellent example of a representation a unified whole of wisdom and poetry. This work not only serves to illustrate Schimmel's qualities as a Sufi, a translator, and a writer but also how much she appreciates the German readers. What distinguishes the work in question is the fact that in her renderings of the poems of Yunus, she achieves to retain the meaning of the original content as well as his style, using a plain language like Yunus. Schimmel mainly aimed to enable the target audience to make a close interpretation of the poems of Yunus, which did not have close ties with American culture and Christianity. By providing her potential German readers with essential knowledge of Islam and its historical background, Schimmel intends to communicate the message of “true” sufism via Yunus Emre and his poems. Such an approach adopted by Schimmel can be defined as a solid evidence of how she sought to endear Yunus to the target readers. This study highlights the reception of sufi poems in the West through translation and examines how Schimmel renders the poems of Yunus Emre into German to reveal the unique features of her translations.

Keywords »