Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

OSMANLI DEVLETİ’NDE TURİZMİN GELİŞİMİNE DAİR BAZI GÖZLEMLER
OBSERVATIONS ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE OTTOMAN EMPIRE


Turizmin gelişmesi, ulaşım araçlarının bulunabilirliğlinin gelişmesine bağlıdır. Buna bağlı olarak, turizm büyümeye resmen yeni araçların keşfiyle başlamıştır;

Turizmin gelişmesi, ulaşım araçlarının bulunabilirliğlinin gelişmesine
bağlıdır. Buna bağlı olarak, turizm büyümeye resmen yeni araçların
keşfiyle başlamıştır; bu araçların başında tren ve buharla çalışan gemiler
gelmektedir. İstanbul’da Avrupa’ya doğrudan bağlantılı ilk tren “Şark
Ekspresi” adı altında, ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında açıldı. Ancak,
İstanbul’a ilk ziyaretçilerin onsekizinci yüzyılın sonlarına doğru III.
Selim zamanında geldiği öğrenilmiştir. Osmanlı Hükümdarlığı, İstanbul’un
görmüş olduğu yoğun ilgiden ötürü turistik gezilerin kapasitesini
büyütmüş, ayrıca müzelere rehber tahsis ettirmiştir. O zamandan beri
İstanbul dünyadaki en ünlü ve en çekici şehirlerden biri olmayı başarmıştır.
Özellikle İstanbul’un Avrupa Başkenti seçilmesi sonucu potansiyelini
ortaya çıkarmasını ve daha da gelişmesini umuyoruz.


Etiketler »  

Abstract
The advancement of tourism is dependent on the development of the availability oftransportation. Therefore, the augmentation of tourism officially began with the discoveryof vehicles such as steamboats and train. In Istanbul, the first railway with a directconnection to Europe was established in the first half of the 19th century, and it wasnamed “Şark Ekspresi” (The Orient Express). However, it was noticed that the firstvisitors of Istanbul came in the period of Selim III in the late eighteenth century. Due tothe increase of intense attention from the tourists, the Ottoman Empire began to makeregulations and arrangements in order to expand the capacity and the quality of thesightseeing areas and started to appoint guides for the museums. Ever since, Istanbul hassucceeded to become one of the most famous and intriguing cities in the world. Especiallywith the positive and propitious effect of having been chosen the European Capital ofCulture, it is hoped that Istanbul reveals its immense capacity more and reigns amongthe best cities of the world as the ancient and most awe-inspiring center of civilization.

Keywords »