Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

ÂKİLE HANIM SOKAĞI’NIN KADINLARI
WOMEN OF ÂKİLE HANIM SOKAĞI


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Halide Edib Adıvar, Yeni Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir.
Özellikle hikâye ve roman türünde verdiği eserlerle tanınmıştır. Yazar
1957-1958 yıllarında Hayat mecmuasında tefrika ettiği ve 1958’de kitap
olarak yayımladığı Âkile Hanım Sokağı adlı romanında 1950’lerde Batı’da
ortaya çıkan Rock’n Roll (Sallan ve Yuvarlan) düşüncesinin de etkisiyle aynı
yıllar Türkiye’sinde yaşanan değişimi konu edinir. Bu çalışmada Halide Edib
Adıvar’ın Âkile Hanım Sokağı romanında çizdiği kadın karakterler incelenmiş;
yazarın bu karakterler üzerinden o dönemde Türkiye’de yaşanan değişim
ve bu değişimin Türk toplumunun değer kavramları ile ahenkli olması gerekliliği
hakkındaki düşünceleri araştırılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Halide Edib Adıvar is one of the most important writers of New Turkish literature.She is especially known for her short stories and novels. In her novel Âkile HanımSokağı that she first published in Hayat magazine in 1957-1958 and which latercame out as a book in 1958, the writer deals with the change experienced in Turkeythat happened as a consequence of Rock’n Roll philosophy in the 1950’s Westernworld. In this study women characters of Halide Edib Adıvar’s novel Âkile HanımSokağı have been taken up and the writer’s views concerning the change in Turkey ofthat period and that this change should be in harmony with the value concepts ofTurkish society, have been studied.

Keywords »