Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

MECMUA-İ EDEBİYYE DERGİSİ’NİN ÖZELLİKLERİ
FEATURES OF THE JOURNAL OF MECMUA-İ EDEBİYYE


Bu yazıda, “Mecmua-i Edebiyye” adlı derginin incelemesi ya-pılmıştır. Bu incelemede derginin çıkış tarihi, şekil özellikleri, üzerinde daha önce çalışma yapılmış diğer koleksiyonu hakkında bilgi verilmiştir.

Bu yazıda, “Mecmua-i Edebiyye” adlı derginin incelemesi ya-pılmıştır. Bu incelemede derginin çıkış tarihi, şekil özellikleri, üzerinde daha önce çalışma yapılmış diğer koleksiyonu hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca dergide yer alan yazıların tasnifi yapılmış, bu yazılar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Şiirler kendi arala-rında tasnif edilmiş ve örneklendirilmiştir. Dergide Fransız edebi-yatından tercümeler de yer almaktadır. Bu çalışmada bu tercüme-ler hakkında da bilgi verilmiştir. Yazının sonunda da araştırma-cıların istifade edebilmeleri için yazının sonuna derginin fihristi ilâve edilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
This study analyses the journal “Mecmua-i Edebiyye”. It contains information on the journal’s first date, physical features, and the work done before on this journal. It also gives the list of articles and short introductions on each articles. Poems are classified and examplified. This journal also contains poems translated from the French literature, therefore this study also examines them. Last but not least it provides an index.

Keywords »