Birinci Haçlı Seferi'ne Katılan Asiller Arasında Cereyan Eden Mücadeleler
Struggles Within the Aristocracy During the First Crusade


Bu makalede, 1096 yılında başlayan I. Haçlı seferi sırasında ve 1144'de Urfa'nın fethine kadar geçen süreçte, Haçlı dük ve kontları arasında zamanla düşmanlığa varan çatışmalar ve sonuçlarına temas edilmektedir.

Avrupalılar, I. Haçlı Seferini, Kutsal Toprakları geri almak ve Türklerin hakimiyeti altına giren Doğu'daki Hristiyan kardeşlerini kurtarmak parolasıyla başlatmışlardır.

Sefer, Türk-İslâm dünyasında hakimiyet mücadelelerinin sürüp gittiği bir dönemde başlamıştır. Ancak Haçlı ordusunda da benzer bir durum söz konusudur. Yüz binlerle ifade edilen Haçlı ordusunda hemen herkesin itaat edebileceği bir lider bulunmamakta, sefere komuta eden dük ve kontlar ise kendilerine menfaat temin etmek gayreti içindedir.

Bu makalede, 1096 yılında başlayan I. Haçlı seferi sırasında ve 1144'de Urfa'nın fethine kadar geçen süreçte, Haçlı dük ve kontları arasında zamanla düşmanlığa varan çatışmalar ve sonuçlarına temas edilmektedir.


Etiketler »  

Abstract
Europeans initiated the First Crusade to take back Holy Lands from the Turks and to save their Christian brothers. This campaign began in a period when internal struggles were going on within Turko-Islamic world. Howewer, a similar situation was happening within Christian world itself. Hundred thousands of Christian army was unable to find a single leader to follow. Dukes and counts were after their own interests. This article examines the struggle between dukes and counts and its results from the First Crusade of 1096 to the conquest of Edessa in 1144.

Keywords »