TÜRK DERS KİTAPLARINDA GÖRÜNÜŞ NİÇİN YOK?
WHY IS ASPECT NOT INCLUDED IN TURKISH TEXTBOOKS?


Zaman, görünüş ve kip işlevlerinin anlatımı Türkçede genelde yükleme eklenen eklerle gösterilir.

Zaman, görünüş ve kip işlevlerinin anlatımı Türkçede genelde yükleme eklenen eklerle gösterilir. Sayısı oldukça fazla olan bu eklerin anlatımları da çoktur. Bu konuda pek az çalışma yapılmıştır. Makalede bir hâdisenin zaman akışıyla olan ilişkisini gösteren görünüş konusu ele alınmakta, değişik anlayışlardan hareketle bu konunun neden ders kitaplarında yer alması gerektiği tartışılmaktadır.


Etiketler »  

Abstract
Tense, aspect, and modality are expressed as functions in the suffixes added to the verbs in Turkish. These suffixes which exist in guite a large number have also various expressions. A few research has been done in this field. This article deals with “aspect” indicating the relationship of an event with its temporal axis. The reason why this topic should be included in textbooks is discussed with reference to a number of acpects.

Keywords »