Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ İSTANBUL’UNDA TEMİZLİK HİZMETLERİ
THE CLEANING SERVICES IN ISTANBUL IN THE ERA OF ABDULHAMID II


II. Abdülhamid dönemi İstanbul’unun gerek fiziki görünümünü gerekse Avrupalıların zihninde tebarüz eden algısını derinden etkileyecek çöp konusu ve konuyla ilgili alt başlıklar bu makalede irdelenecektir.

II. Abdülhamid dönemi İstanbul’unun gerek fiziki görünümünü gerekse Avrupalıların zihninde tebarüz eden algısını derinden etkileyecek çöp konusu ve konuyla ilgili alt başlıklar bu makalede irdelenecektir. Bu noktada ilk olarak Klasik Dönem Osmanlı tarihinde şehrin genel temizlik ve düzeninden sorumlu kişiler ele alınacak, sonrasında ise temizlik hizmetleriyle ilgili ilk ciddi hukuki düzenlemelerin yapıldığı 19.yüzyılda şehrin temizliğine dair yaşanan gelişmeler kronolojik olarak incelenecek ve şehirde çöp toplanması ile şehrin genel temizliğine dair yürürlüğe giren hukuki gelişmelere (Ceza Kanunname-i Hümayunu, Sokaklara Dair Nizamname ve Devair-i Belediye Müfettiş, Başçavuş ve Çavuşlarına Mahsus Talimatname) yer verilecektir. Modernleşen temizlik hizmetlerine finansman bulabilmek için tanzifat resmi adıyla ihdas edilen yeni vergi ve bu verginin tahsilinde yaşanan sorunlar, makalenin ilerleyen kısımlarında bahsedilecek diğer başlıklar olup tüm bunlar Osmanlı arşiv belgelerinde tespit edilen örneklerle ele alınacaktır. Makalenin asıl önemli kısmı ise II. Abdülhamid dönemi İstanbul’unun kara ile sahil kesiminde çöp ve çöp toplanmasına dair zengin örnekleri içeren bölümüdür. Bu bölümde şehrin muhtelif yerlerinde Şehremaneti, alt belediye daireleri ile İstanbul halkının çöp ve temizlik konusundaki ilişkileri incelenecektir. Sonuç itibariyle oldukça yeni ve bir o kadar da renkli olan temizlik hizmetleri konusunda İstanbul’un ve İstanbullunun tecrübesi konu edilecektir.


Etiketler »  

Abstract
This article examines the issue of "garbage" and other issues related to "garbage" in the era of Abdulhamid II, which deeply influenced both the physical appearance of Istanbul and the perception of Istanbul in European minds. Firstly, people responsible for cleaning the city in general in the period termed by historians as the Classical Age of the Ottoman Empire will be analyzed. Later, the developments that took place concerning cleaning the city in the 19th century when the first juridical legislations were made will be discussed. Finally, regulations applied in the matters of cleaning the city and refuse collection such as "Ceza Kanunname-i Hüyamuyunu", "Sokaklara Dair Nizamname", "Devair-i Belediye Müfettişi", and "Başçavuş ve Çavuşlarına Mahsus Talimatname" will be examined. Tanzifat resmi, the environment tax that was introduced to provide funds for modernized sanitary services and problems that occur during their practice, will also be examined in the following parts of the article, the above mentioned issues will be analyzed through documents obtained from the Ottoman Archives. The most significant part of this article is the one where documents about garbage and garbage collection in Istanbul from the era of Abdulhamid II. This part of the article examines the relationship between Istanbul's residents, the Şehremaneti, and other municipalities. All in all, findings about the experience of sanitary services for the city and its people that are both novel and colorful are the topic of this article.

Keywords »