THE FIRST TAHRİR OF MALATYA SANDJAK
MALATYA SANCAĞI’NIN İLK TAHRÎRİ


Malatya ve çevresi Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra tahrîr işlemine başlanılmış ve bu sayım H. 925/M. 1519 tarihinde tamamlanmıştır. Sancağın bu ilk tahrîrinde bölgenin Osmanlı ve Osmanlı öncesi tarihi ile ilgili orijinal bilgiler yer almaktadır.

Malatya I. Selim zamanında 1516 Mercidabık Savaşı’ndan önce Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı idaresinde bir sancak merkezi olarak belirlenen Malatya yeni kurulan Vilâyet-i Arap’a bağlanmıştır. Osmanlılar yeni ele geçirdikleri bölgelerde toprağın tasarruf biçimini, alına- cak olan vergi miktarını ve bu vergilerin taksimatını tespit maksadıyla tahrîr işlemini gerçekleştirirlerdi. Daha sonra da bu tahrîrler belirli aralıklarla yenilenirdi. Malatya ve çevresi Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra tahrîr işlemine başlanılmış ve bu sayım H. 925/M. 1519 tarihinde tamamlanmıştır. Sancağın bu ilk tahrîrinde bölgenin Osmanlı ve Osmanlı öncesi tarihi ile ilgili orijinal bilgiler yer almaktadır. Arguvan adının Memlûk ve Osmanlı dönemindeki kullanılışı, sancakbeyleri ve bölgeye yerleşen yörük teşekkülleri hakkındaki bilgiler defterdeki önemli kayıtlar arasındadır.


Labels »  

Abstract
Malatya was conquered by the Ottoman during the rule of Selim I before MercidabıkWar in 1516. Malatya, which was established as a Sandjak centre under the OttomanRule, was connected to newly-established Vilâyet-i Arap. Ottomans used to carry outtahrîr in order to determine the way of the use of the land, the tax rate to be taken andthe distributions of these tax rates in the newly captured areas. Then, these tahrîrs wererenewed at intervals. After Malatya and its surroundings were captured by the OttomanRule, tahrîr was begun and this process was completed in A.D. 1519. Originalknowledge about the history of the region before and after Ottoman have taken the placein this first tahrîr of the sandjak. The use of name of Arguvan in the reign of Memlûkand Ottoman and sandjakbeyis and knowledge of yoruk formations settling in the regionone among important registers.

Keywords »