Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 25 - Güz 2011 / Yıl 12, Sayı 25

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 25TKİ Dergisi

MANUMITTED FEMALE SLAVES OF THE OTTOMAN IMPERIAL HAREM (SARAYÎS) IN THE EIGHTEENTH CENTURY
18. YÜZYILDA HAREM-İ HÜMÂYUN’DAN ÇIRAĞ EDİLEN CARİYELER
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
THE SCHOOLS ESTABLISHED BY THE STATE IN KOSOVO IN THE PERIOD OF ABDULHAMID II
II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE DEVLETİN KOSOVA’DA AÇTIĞI OKULLAR
Bu çalışmanın amacı Kosova’daki devlet eğitiminin gelişimini Sultan II. Abdülhamit dönemindeki (1876-1909) Osmanlı hakimiyetinin tarihsel evresi açısından incelemektir.
A CRITICAL SAMPLE OF DIPLOMACY IN THE PROCESS OF LAUSANNE PEACE TALKS: THE ISSUE OF IZMIR PORT
Lozan Barış Görüşmeleri Sürecinde Kritik Bir Diplomasi Örneği: İZMİR LİMANI MESELESİ
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
THE ROOTS OF FOLKLORE MOVEMENT TOWARD TURKEY
TÜRKİYE’DE FOLKLORA YÖNELİŞİN KÖKLERİ
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
PARIS IN AHMET HAMDI TANPINAR’S CULTURAL AND ARTISTIC WORLD
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN KÜLTÜR VE SANAT DÜNYASINDA PARİS
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
GÖKYÜZÜ, A NOVEL BY REŞAT NURİ GÜNTEKİN: THE POSITIVIST/RATIONALIST REPUBLIC’S PERCEPTION OF ‘THE TALES OF THE SKY
Pozitivist/Akılcı Cumhuriyet’in “Gökyüzü Masallarına” Bakışı: REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN GÖKYÜZÜ ROMANI
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
THE USAGE OF FRUIT MOTIF IN THE POEMS OF BEDRI RAHMI
BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE MEYVE MOTİFİNİN KULLANIMI
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
JOURNALS OF TURKISH MANUSCRIPT POETRY IN JOHN RYLANDS LIBRARY
JOHN RYLANDS KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ŞİİR MECMUALARI
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi