Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 28 - Bahar 2013 / Yıl 14, Sayı 28

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 28TKİ Dergisi

On The Name of Juan Juan
JUAN JUAN ADI ÜZERİNE
Juan-juanlar III.-VI. yüzyıllarda tarih sahnesine çıkmış ve Gök-Türkler tarafından yok edilmişlerdir.
Construction Craftsmen of Istanbul: WALL-DECORATORS AND PLASTERERS (1700-1838)
İstanbul’un Yapı Sanatkârları: NAKKAŞLAR VE SIVACILAR (1700-1838)
İstanbul’da, Osmanlı Sarayının “ehl-i hiref” denilen sanatkârları arasında özel bir yere sahip olan Hassa nakkaşlar ve dükkân sahibi nakkaş esnafı dışında sayıları çok daha kalabalık bir nakkaş grubu daha vardı.
AN IMPORTANT DOCUMENT ABOUT IBRAHIM MUTEFERRIKA
İBRAHİM MÜTEFERRİKA HAKKINDA ÖNEMLİ BİR VESİKA
İbrahim Müteferrika ile alakalı önemli bazı araştırmalar kaleme alınmış olmasına rağmen halen aydınlatılması gereken birçok sual vardır.
IMMIGRATION MOVEMENTS AROUND ORDU (1877-1914)
ORDU YÖRESİNDE YAŞANAN GÖÇ HAREKETLERİ (1877-1914)
19. yüzyılda yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal gelişmeler tüm Anadolu coğrafyasını olduğu gibi Ordu yöresini de derinden etkilemiştir.
An Addition to the Compilation Year Debates: WHEN WAS AHMED-I RIDVAN’S ISKENDERNAME WRITTEN
Telif Tarihi Tartışmalarına Ek: AHMED-İ RIDVÂN'IN İSKENDERNÂME'Sİ NE ZAMAN YAZILDI?
Geçmişe dönük edebî araştırmalarda, özellikle metin çalışmalarında sıkça karşılaşılan sorunlardan biri eserlerin ne zaman telif edildiği konusudur.
AFFECT OF HADITHS ON KAZAKH PROVERBS
HADİSLERİN KAZAK ATASÖZLERİNE ETKİSİ
Atasözleri, uzun tecrübe ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, halkın bütün dikkatiyle muhafaza ettiği nasihat niteliği taşıyan sözlerdir.
THE ARTICLE NAMED “OUR POETRY” IN THE PROCESS OF THE DECAY OF SERVET-İ FÜNUN LITERARY
SERVET-İ FÜNÛN EDEBÎ TOPLULUĞUNUN DAĞILMA SÜRECİNDE “ŞİİRİMİZ” MAKALESİ
Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan ve aynı adla anılan edebiyat topluluğunu oluşturan şair ve yazarlar, özellikle 1896-1901 yılları arasında başta dil olmak üzere, nazım ve nesir sahasında yaptıkları yenilik ve getirdikleri yeni anlayışla bir çığır açmışlardır.
COMPASSION AS A THEME IN ALİ EKREM’S POEMS
ALİ EKREM’İN ŞİİRLERİNDE MERHAMET TEMİ
Yeni Türk şiirinde ilk dikkat çekici örneklerden biri olarak Âkif Paşa’nın torunu için yazdığı mersiyede görülen merhamet temi, daha sonraki yıllarda birçok şair tarafından çeşitli toplumsal yaraları işaret etmek, kolektif bir duyarlık oluşturmak için işlenir.
Selim Karahasanoğlu, Kadı ve Günlüğü, Sadreddinzâde Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735)
Selim Karahasanoğlu, Kadı ve Günlüğü, Sadreddinzâde Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735), İstanbul 2013, 234 sayfa.
HİNDÎ MAHMÛD VE ESERLERİYLE İLGİLİ YAYIMLANAN BİR MAKALE HAKKINDA
HİNDÎ MAHMÛD VE ESERLERİYLE İLGİLİ YAYIMLANAN BİR MAKALE HAKKINDA