Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 33 - Güz 2015 / Yıl 16, Sayı 33

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 33TKİ Dergisi

Advices to The Sultan: SEHREMINI IBRAHIM REFET EFENDI’S RECOMMENDATIONS TO MAHMUD II
Sultana Nasihatler: İBRAHİM REFET EFENDİ VE SULTAN II. MAHMUD’A ÖĞÜTLERİ
XVI. yüzyılın son çeyreğinden itibaren “imparatorluk sisteminin çöküşü olarak algılanan” devlet ve toplumun içine düştüğü “kötü” durumun sebeplerinin ve bu halden kurtuluş yollarının sıralandığı eserler kaleme alınmıştır.
THE PROBLEMS IN THE LATE PERIOD OTTOMAN SUFI STUDIES AND THE IMPORTANCE OF THE ARCHIVAL DOCUMENTS
GEÇ DÖNEM OSMANLI TASAVVUF TARİHİ ÇALIŞMALARINDAKİ SORUNLAR VE ALAN AÇISINDAN ARŞİV EVRAKININ ÖNEMİ
Geç dönem Osmanlı tasavvuf tarihi çalışmaları genel olarak arşiv belge ve defter koleksiyonlarını ihmal etmektedir.
Tanzimat Meclisi’nde Görülen İlk Rüşvet Davası: “TATBÎK-İ MÜHÜR” MESELESİ VE PERDE ARKASI
Tanzimat Devri devlet adamlarının siyasi mücadeleleri ve bunların yol açtığı krizler, Osmanlı Devleti tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Birbirlerini iktidardan düşürmek isteyen devlet ricâli, eline geçen en ufak fırsatı dahi değerlendirmekten geri durmamıştır.
ZİYNET (DECORATIVE) GOLD (1898-1922)
ZİYNET ALTINI (1898-1922)
Ziynet altını basımı Türk numismatik tarihinin enteresan uygulamalarından biridir. İlk defa Sultan II. Abdülhamid devrinde, piyasada tedavül eden altın liraların standartları esas alınarak darp edilmiştir.
SOME REMARKS AND OFFERS ABOUT “ÎCÂZ” IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ÎCÂZ’A DAİR TESBİTLER TEKLİFLER
Klasik Türk edebiyatında bir şairin başarısını ölçerken yapılan üslup değerlendirmelerinde belâgat ilminden mutlaka istifade edilmelidir.
PAPER IN CLASSICAL POETRY
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE KÂĞIT (Kâğıttan Hayâller)
İnsanoğlu tarafından kâğıdın imal edilmesi, geçen zamanla değerinin ve çeşidinin artması, yeryüzündeki pek çok coğrafyaya yayılmasıyla birlikte kâğıt, hayatın vazgeçilmez eşyalarından biri hâline gelmiştir.
ARE ‘BIOGRAPHICAL NOVELS’ A FORM OF NOVEL?
“BİYOGRAFİ ROMANLARI” ROMAN MI?
Değişik tasniflere göre çok çeşitli alt türleri olan roman, en sevilen ve okunan edebiyat ürünlerinden biridir. Onun sevilmesinin sebebi okuyucuya bilmediği, tanımadığı yeni dünyalar-hayatlar-mekânlar-insanlar-kültürler sunmasıdır.
TRANSLATIONS OF KALILA WA DIMNA IN CHAGATAI TURKISH
ÇAĞATAYCA KELİLE VE DİMNE TERCÜMELERİ
14. yüzyıldan günümüze değişik müellif/mütercimler tarafından farklı edebî şekillerde, farklı kaynaklardan, farklı hacimlerde yapılan Batı Türkçesi Kelile ve Dimne metinleri üzerine ülkemizde farklı disiplinlerde birçok akademik çalışma yapılmıştır.
Haraç mı Onursal-Hediye mi? XVI. YÜZYIL İKİNCİ YARISI OSMANLI-HABSBURG İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Haraç mı Onursal-Hediye mi? XVI. YÜZYIL İKİNCİ YARISI OSMANLI-HABSBURG İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME