Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 23 - Güz 2010 / Yıl 11, Sayı 23

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 23TKİ Dergisi

WAQF WHICH ITS WAQFIYE IS LOST: OF THE KÖPRÜLÜ FAMILY WAQFS AMJA HASAN AGHA WAQF
Vakfiyesi Kayıp Bir Vakıf: KÖPRÜLÜ AİLESİ VAKIFLARINDAN AMCA HASAN AĞA VAKFI
Türk kültürü incelemeleri dergisi
THE SCHOOLS OF NON-MUSLIM COMMUNITIES IN THE OTTOMAN EMPIRE (EDUCATION-ADMINISTRATION- INSPECTION)
OSMANLI DEVLETİNDE GAYRİMÜSLİM OKULLAR (Eğitim-Yönetim-Denetim)
Türk kültürü incelemeleri dergisi
THE CONTROL POLICY OF OTTOMAN STATE ON THE SUFI ORDERS AND TWO REGULATIONS OF THE SUFI SHEIKHS COUNCIL KNOWN BUT COULD NOT BE FOUND
OSMANLI DEVLETİ’NİN TARİKATLARI DENETLEME SİYASETİ VE MECLİS-İ MEŞÂYİH’İN BİLİNEN; ANCAK BULUNAMAYAN İKİ NİZAMNÂMESİ
Türk kültürü incelemeleri dergisi
ON DAGGER IN THE CLASSICAL TURKISH POETRY AND FIGÂNI’S DAGGER REDIF KASIDE
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE HANÇER VE FİGÂNÎ’NİN HANÇER REDİFLİ KASİDESİ ÜZERİNE
Türk kültürü incelemeleri dergisi
SAATI AND HIS SHIKAYAT-NAMA
SÂATÎ VE ŞİKÂYET-NÂMESİ
Türk kültürü incelemeleri dergisi
ARİF NİHAT ASYA IN THE JOURNAL OF GÖRÜŞLER
GÖRÜŞLER DERGİSİNDE ARİF NİHAT ASYA
Türk kültürü incelemeleri dergisi
‘HUZUR’ THE NOVEL THAN AHMET HAMDİ TANPINAR BUILT IN HIS ESSAYS AND ARTICLES
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Makale ve Denemelerinde İnşa Ettiği Roman: HUZUR
Türk kültürü incelemeleri dergisi