TWENTY YEARS OF TURKEY-MACEDONIA RELATIONS
TÜRKİYE - MAKEDONYA İLİŞKİLERİNİN YİRMİ YILI (1991-2011)


Türkiye, 1990’ların başından itibaren Balkanlardaki gelişmeleri yakından takip etmiş, Yugoslavya’dan bağımsızlığını kazandığı tarihten bu yana Makedonya Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde olmuştur.

Türkiye, 1990’ların başından itibaren Balkanlardaki gelişmeleri yakından
takip etmiş, Yugoslavya’dan bağımsızlığını kazandığı tarihten bu yana
Makedonya Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde olmuştur. Makedonya‘nın
uluslararası düzeyde tanınmasını, Batı dünyası ile entegrasyonunu, AB ve
NATO üyeliğini destekleyen Türkiye, Makedonya’yı ulus olarak tanıyan
ve Üsküp’e büyükelçi gönderen ilk devletlerden biridir. Üsküp’te açılan
Yunus Emre Kültür ve Sanat Derneği, Makedonya ile Türkiye arasında
karşılıklı kültürel ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.


Labels »  

Abstract
Turkey has closely followed the developments in the Balkans since the early1990’s, also has been in good relationship with the Republic of Macedonia sincethe day it left Yugoslavia and won it’s independence. Turkey, which supportsMacedonia's international recognition, its integration with the Western world, andthe EU and NATO membership, is one of the first states to recognize Macedoniaas a nation and to sent an ambassador to Skopje. Yunus Emre Culture and ArtAssociation, opened in Skopje, is working to develop mutual cultural relationsbetween Macedonia and Turkey.

Keywords »