The City Of Erzurum According To The Avariz Defteri of 1642 
1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Erzurum Şehri


Nüfus verilerini sağlıklı olarak yansıtmasa bile, Avârız Defterleri, XVII. yüzyıl için önemli kaynak niteliğindedirler. 1642 yılına ait bu Avârız Defteri'nde Erzurum Eyâleti'nin idarî yapısı, şehrin idarecileri, meslekî ve askerî sınıflar, dinî ve sosyal kurumlar hakkında önemli bilgiler vardır.

ÖZET

Osmanlılarda klâsik dönem olarak nitelendirilen XVI. yüzyılın en önemli kaynakları olan ve ait olduğu bölge ile ilgili olarak sosyal ve ekonomik yapı, toprak sistemi hakkında önemli bilgiler veren Tapu-Tahrir Defterleri'nin yerini, XVII. yüzyılda kısmen de olsa Avârız Defterleri almıştır. Nüfus verilerini sağlıklı olarak yansıtmasa bile, Avârız Defterleri, XVII. yüzyıl için önemli kaynak niteliğindedirler. 1642 yılına ait bu Avârız Defteri'nde Erzurum Eyâleti'nin idarî yapısı, şehrin idarecileri, meslekî ve askerî sınıflar, dinî ve sosyal kurumlar hakkında önemli bilgiler vardır.


Labels »  

Abstract
Tapu-Tahrir defters were very important sources on the social and economic structures, and land system during the 16th Century known as a classical period of the Ottomans. In the next century, though partially, Avariz Defters replaced them. Despite the fact that these defters do not reflect dependable demographic figures, these defters are important for the 17th Century. In these defters of the year 1642 there is a great deal of important figures on the constitutional structure, governers, principals, military classes, religious and social foundations of Erzurum Keywords: Erzurum, state, 17th Century, avariz, Erzurum foundations, the city of Erzurum, East Anatolia

Keywords »