DISCUSSION ON NAMING OF SEMANTIC RESTRICTION AND ITS EXAMPLES FROM OLD TURKISH TO OLD ANATOLIAN TURKISH
Anlam Daralması Adlandırılmasının Tartışılması Ve Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesi Sonuna Kadar Örnekleri


Anlam daralması, temel anlam değişmesi türlerinden biridir. Bunun yanında, yine bu terimle yakından ilgili olan özelleşme türü de bulunmaktadır. Her iki tür de anlam değişmesi türlerinden olan anlam genişlemesi ve genelleşme ile zıt anlamda bir uyum içinde olmalıdır.

ÖZET

Anlam daralması, temel anlam değişmesi türlerinden biridir. Bunun yanında, yine bu terimle yakından ilgili olan özelleşme türü de bulunmaktadır. Her iki tür de anlam değişmesi türlerinden olan anlam genişlemesi ve genelleşme ile zıt anlamda bir uyum içinde olmalıdır. Ancak gerek türler üzerine yaptığımız genel teorik inceleme, gerekse bizzat kelimelerin anlam alanları üzerine yaptığımız art zamanlı araştırmalar, bu terimlerin tanımlarında ve bu tanımlara dayanarak yapılacak bir tasnifte birtakım sorunlara işaret etmektedir. Hazırlanan çalışmada, bu karışıklığa örnekleriyle birlikte ışık tutulmuş ve çözüm önerileri sunulmuştur.


Labels »  

Abstract
Semantic restriction is one basic type of semantic changes. There is also specialization, which is another type of semantic changes and is closely concerned with semantic restriction. Each of them must be in harmony with the other semantic changes such as semantic extension and generalization, from opposite point of view. However, both the general theoretical study that is done on types, and researches on semantic history of words have pointed out some problems in descriptions and classifications of these terms. This article tries to enlighten this confusion by giving examples and offers some suggestions for solution. Keywords: Semantic change, semantic restriction, specialization, Old Turkish, Old Anatolian Turkish.