MARRIAGE A GIRL OF THESSALONIKI, CONVERTED TO ISLAM FROM AVDETÎ
AVDETÎLİKTEN İHTİDÂ EDEN SELANİKLİ BİR KIZIN EVLİLİĞİ


Makalede, 19. Yüzyılın son çeyreğinde Selanik’teki Avdetî cemaatine mensup Rabia Hanım ile âşığı Müslüman bir genç olan Feyzullah Efendi arasında geçen ve neticede evlilikle sonuçlanan bir kaç aylık olayın ilginç hikâyesi anlatılmakktadır.

Makalede, 19. Yüzyılın son çeyreğinde Selanik’teki Avdetî cemaatine mensup Rabia Hanım ile âşığı Müslüman bir genç olan Feyzullah Efendi arasında geçen ve neticede evlilikle sonuçlanan bir kaç aylık olayın ilginç hikâyesi anlatılmakktadır. Osmanlı Devleti resmî makamları ve üst düzey bürokrasinin de müdahil olduğu bu hadise, iki kişi arasında geçen basit bir gönül ilişkisinden çok, Avdetîlerin Osmanlı hukuk ve toplumsal sistemindeki yerlerinin tesbiti ve devletin bu cemaate resmî yaklaşımını göstermekte- dir.


Labels »  

Abstract
An interesting story which ended with marriage emerged in a short time betweenFeyzullah Efendi, a young muslim man and his beloved Rabia Hanım, amember of Avdetî Community in Thessaloniki in the last quarter of 19th centuryis evaluated in this article. This case in which Otoman Legal Offices and highbureaucracy included indicates the official approach of Ottoman State to the AvdetîCommunity and the situation of it in Ottoman legacy and social system ratherthan a simple love affair between two individuals.

Keywords »