A STRATEGIC MINERAL IN THE WEST CAUCASUS: SALT (1800-1857)
BATI KAFKASLARDA STRATEJİK BİR MADDE: TUZ (1800-1857)


Bu makalede, canlıların en temel ihtiyaç maddelerinden birisi olan tuzun stratejik önemi XIX. yüzyılın ilk yarısında Batı Kafkaslar örneğinde ele alınmıştır.

Bu makalede, canlıların en temel ihtiyaç maddelerinden birisi olan tuzun stratejik önemi XIX. yüzyılın ilk yarısında Batı Kafkaslar örneğinde ele alınmıştır. O zamanlar gıda maddesi olarak tüketimi yanında yiyeceklerin bozulmasını önlemede de vazgeçilmez olan tuz Çerkezistan ve Abazya’da bulunmamaktaydı. Bu durumun, 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşına kadar bölgeyi elinde tutan Osmanlı Devleti ile bölgeye nüfuz edip, yandaş kazanmak isteyen Rusya arasında mücadeleye yol açtığı ve ardından Kafkasların Osmanlı Devletinin elinden çıkmasından sonra da tuzun buralardaki öneminin devam ettiği görülmektedir.


Labels »  

Abstract
Throughout the history of mankind, salt was widely used for various purposes. In this article We examined the strategic importance of salt in the West Caucasus in the 19th century. Circassia and Abhazia did not produce salt, although they used it for meals and for preservation of food. The lack of salt in that region constituted an important issue of rivalry between the Ottoman State that ruled the area until 1828-1829 Russo-Ottoman War and Russia. Strategic importance of salt in the region continued after the Russians penetrated into the area and ended the Ottoman rule.

Keywords »