ARE ‘BIOGRAPHICAL NOVELS’ A FORM OF NOVEL?
“BİYOGRAFİ ROMANLARI” ROMAN MI?


Değişik tasniflere göre çok çeşitli alt türleri olan roman, en sevilen ve okunan edebiyat ürünlerinden biridir. Onun sevilmesinin sebebi okuyucuya bilmediği, tanımadığı yeni dünyalar-hayatlar-mekânlar-insanlar-kültürler sunmasıdır.

Değişik tasniflere göre çok çeşitli alt türleri olan roman, en sevilen ve okunan
edebiyat ürünlerinden biridir. Onun sevilmesinin sebebi okuyucuya
bilmediği, tanımadığı yeni dünyalar-hayatlar-mekânlar-insanlar-kültürler
sunmasıdır. Romanın alt türlerinden biri de biyografi romanıdır. Sanat, spor,
bilim, siyaset vb. alanlarda tanınmış veya bir yönüyle öne çıkmış kişilerin
hayatını “kurgu” olmak kaydıyla anlatan romanlara biyografi romanı denir.
Türk edebiyatında sporcuların, bilim adamlarının, askerlerin, siyasetçilerin
hayatını anlatan biyografi romanları olduğu gibi bazı yazar ve şairlerin
hayatını anlatan biyografi romanları da vardır. Bu yazıda, 1923-1960 yılları
arasında vefat eden şair-yazarların hayatını anlatan Mehmet Emin Erişirgil’in
Bir Fikir Adamının Romanı Ziya Gökalp, İslâmcı Bir Şairin Romanı
Mehmet Akif; Hıfzı Topuz’un Çılgın ve Özgür, Başın Öne Eğilmesin;
Sevda Kıdeyş’in Mısır Apartmanı, Fatma Karabıyık Barbarosoğlu’nun,
Uzak Ülke, Adem Çevik’in Vatana Adanan Ömür Mehmet Akif; Mehmet
Öklü’nün Kimseye Etmem Şikayet; Beşir Ayvazoğlu’nun Bozgunda Fetih
Rüyası; Aziz Erdoğan’ın Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy adlı romanları
konu edilmiş; bu romanların, modern roman ölçütleri açısından “roman”
özellikleri taşıyıp taşımadığı tartışılmıştır.


Labels »  

Abstract
Novel which has a range of subgenres, is one of the most admired pieces of literaturesince it allows readers to experience unknown realms, lives, places, people andcultures. Biographical novel is a subgenre of novel. Biographical novels depict thelives of acknowledged figures in arts, sports, science, and politics etc. through“fiction”. In Turkish literature there are biographical novels which are based onscientists’, soldiers’, politicians’ lives as well as some poets’ and authors’. In thisarticle, some biographical novels such as Bir Fikir Adamının Romanı Ziya Gökalpand İslâmcı Bir Şairin Romanı Mehmet Akif by Mehmet Emin Erişirgil; Çılgın veÖzgür and Başın Öne Eğilmesin by Hıfzı Topuz; Mısır Apartmanı by SevdaKıdeyş; Uzak Ülke by Fatma Karabıyık Barbarosoğlu; Vatana Adanan ÖmürMehmet Akif by Adem Çevik; Kimseye Etmem Şikayet by Mehmet Öklü;Bozgunda Fetih Rüyası by Beşir Ayvazoğlu; Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy byAziz Erdoğan in which lives of certain poets and authors who had died between1923-1960 are examined; and it is discussed that whether these pieces carry thecharacteristics of modern novel standards.

Keywords »