Mythological Birds of the Classical Ottoman Poetry: HUMA, ANKA AND SIMURG
Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: Hümâ, Anka ve Simurg


Divan şiirinin mitolojik kuşları Hümâ, Anka ve Simurg'un divan şiirinde hangi özellikleriyle, ne sıklıkta ve nasıl ele alındıkları taranan değişik yüzyıllara ait on beş divandan seçilen örnek beyitler aracılığıyla verilmeye çalışıldı.

Divan şiirinin kaynakları arasında mitoloji önemli bir yere sahiptir. Ancak divan şiiri-mitoloji ilişkisi konusundaki çalışmalar sınırlıdır. Divan şiirinde kullanılan mitolojik öğelerin neler olduğu ve bu öğelerin divan şiirindeki yerini belirleyen çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu tür çalışmalar divan şiirinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Yazımızda divan şiiri-mitoloji ilişkisiyle ilgili olarak divan şiirinde sözü edilen üç mitolojik kuş üzerinde duracağız. Divan şiirinin mitolojik kuşları Hümâ, Anka ve Simurg'un divan şiirinde hangi özellikleriyle, ne sıklıkta ve nasıl ele alındıkları taranan değişik yüzyıllara ait on beş divandan seçilen örnek beyitler aracılığıyla verilmeye çalışıldı.


Labels »  

Abstract
The mythology holds very important place among the sources of divan poetry. Despite this, it is yet to be studied closely. Its importance deserves further studies which will certainly help understand and comprehend the Ottoman classical poetry better. In this paper the three mythological birds namely Hüma, Anka, and Simurg and their usage were examined. In order to do so, some couplets chosen and used from varius divans. Keywords: Hüma, Anka, Simurg, The Classical Ottoman Poetry, mythology, birds.

Keywords »