DURMUŞ HOCAOĞLU [1948-2010] BİBLİYOGRAFYASI


Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

1948 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen Durmuş Hocaoğlu 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisi olarak me- zun oldu.

1982 yılında mühendislik mesleğini terketti ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak girdi. O tarihten sonra Felsefe'de yüksek lisans ve doktora yaptı, Fizik'te ise yüksek lisans yaptı, doktorasını tez aşamasında bıraktı.

1983 yılında İstanbul Üniversitesi'nde başladığı felsefe kariyerinde önce 1986'da Descartes'ın Fizik Anlayışı isimli tezi ile yüksek lisansını, 1994'te Türk-İslâm Düşünce Tarihinde ve Modern Fizik'de Kozmos isimli tezi ile doktorasını ve 1986'da ise Marmara Üniversitesi'nde Tekil Lineer Sis- temler İçin Geliştirilen Bir Transformasyonun Yorumu Üzerine isimli tezi ile fizik yüksek lisansını tamamladı.