ONE OF HALLÂC’S UNKNOWN EPIC OR A TARAK-NÂME?
HALLÂC’IN BİLİNMEYEN BİR MENKIBESİ Mİ, YAHUT TARAK-NÂME Mİ?


Lokmani Dede (ö. 1519) Menâkıb-ı Mevlâna isimli mesnevisinde aşk eri olmanın zorluklarından bahsederken verdiği Hallâc-ı Mansur (ö. 922) örneğinde bir tarağın hikâyesinden bahsetmektedir.

Lokmani Dede (ö. 1519) Menâkıb-ı Mevlâna isimli mesnevisinde aşk eri olmanın zorluklarından bahsederken verdiği Hallâc-ı Mansur (ö. 922) örneğinde bir tarağın hikâyesinden bahsetmektedir. Bu hikâyede tarağın dağda bir ağaç iken tarak haline nasıl getirildiği güzel bir şekilde özetlenmektedir. Bu çalışmada bahsedilen hikâyenin Mansur’un bilinmeyen bir menkıbesi olup olmadığı tartışılacak ve tarağın macerası ile Hallâc’ın hayatındaki benzerlikler tespit edilmeye çalışılacaktır.


Labels »  

Abstract
Lokmani Dede’s (d. 1519) work (mesnevi) named Menâkıb-ı Mevlâna mentionsof a story of a comb in the example given from Hallâc-ı Mansur, to portray thedifficulties of being a devotee of love. This story neatly summarises how this comb wasonce a tree on the mountain before being transformed. The study will discuss if the storywas actually an unknown epic of Mansur and try to identify what similarities there werebetween the adventure of the comb and Hallâc’s life.

Keywords »