Haraç mı Onursal-Hediye mi? XVI. YÜZYIL İKİNCİ YARISI OSMANLI-HABSBURG İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME


Haraç mı Onursal-Hediye mi? XVI. YÜZYIL İKİNCİ YARISI OSMANLI-HABSBURG İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

19 Haziran 1547’de Habsburg Elçisi Gerhard Veltwyck Osmanlı Sul- tanı I. Süleyman ile beş yıl süreli bir barış anlaşması yaptı. İlk kez yapılan bu yazılı anlaşma2 ile I. Ferdinand yine ilk kez olarak İstanbul’a yıllık 30.000 altın göndermeyi kabul etmişti. Birinci ödemenin 1548 ve son ödemenin 1591’de yapılmış olduğuna dair – tabii ki ödemeler her yıl yapılmamıştı - çeşitli görüşler vardır. Araştırmamızın merkezinde bu mesele yer alacaktır.

Habsburglar bakımından üstelik askeri açıdan devamlı galebe çalan muhasım bir yabancı güce para ödeme mecburiyeti elbette sıkıntı yaratıyordu. Ancak para ödeme mükellefiyetinin Osmanlı tarafının talebi olduğunu farz etmek yanlış olur. Tam tersine karşılıklı görüşmelerin başlangıcından itibaren I. Ferdinand, Osmanlıları Macaristan üzerindeki iddialarından vazgeçirmek için para teklif ediyordu.