HİNDÎ MAHMÛD VE ESERLERİYLE İLGİLİ YAYIMLANAN BİR MAKALE HAKKINDA


HİNDÎ MAHMÛD VE ESERLERİYLE İLGİLİ YAYIMLANAN BİR MAKALE HAKKINDA

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 26. sayısında (Ekim 2012) Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hakan Yekbaş tarafından “16. Asırda Yaşamış Bir Şairin Sergüzeşti: Hindî Mahmûd ve Eserleri” başlıklı bir makale yayımlandı. Söz konusu makale sebebiyle kaleme almak zorunda kaldığımız bu yazıda genel geçer araştırma yöntemlerini hatırlatıp akademik makalelerde her geçen gün daha sık karşımıza çıkan bazı problemlere ana hatlarıyla değinecek ve makalenin değerlendirmesini yapacağız.