AN ESSAY ON ABOUT THE MEANING OF THE NAMES OF HUN AND AWAR
HUN VE AVAR ADLARININ ANLAMI HAKKINDA


Avarlar Avrupa’ya Orta Asya’dan gelmişlerdir. Eski Türkçe ve Çince kaynaklarda Abar şeklinde telaffuz olunan bir isim tespit edilmiştir. İlk olarak Avar adının aslında Soğdiana’da yaşayan kabileler ve burada yaşamış olan Parthlar için kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Tarihî kaynaklarda sık sık rastlanan Hun ve Avar adları taşıdıkları özel anlamla belirli kavimlere işaret etmektedirler. Bu konuda Köktürk Kağanlığı ile Bizans İmparatorluğu arasında cereyan eden elçilik münasebetleri dolayısıyla verilen bilgiler özel bir öneme sahiptir. Köktürk Kağanı Türk-Şad, Avarları Varhonitler olarak tanımlamakta ve aynı zamanda onların önceden kendisine tâbi olduklarını ve sonra hâkimiyetinden çıkıp, Avrupa’ya kaçtıklarını mektubunda belirtmektedir.

Avarlar Avrupa’ya Orta Asya’dan gelmişlerdir. Eski Türkçe ve Çince kaynaklarda Abar şeklinde telaffuz olunan bir isim tespit edilmiştir. İlk olarak Avar adının aslında Soğdiana’da yaşayan kabileler ve burada yaşamış olan Parthlar için kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Diğer bir çıkarsama da şudur: Avrupa Avarları Batı Türkistan’da Hun olarak isimlendirilmişlerdir. Aslında bütünüyle Hun adı, İranlılar ve Soğdlar tarafından aynı tarzda yaşayan bütün bozkır kavimleri için kullanılmıştır.


Labels »  

Abstract
The names Hun and Awar which are often encountered in the historical sources, indicate certain tribes according to their special meaning. These knowledges which are given have special importance due to the relations between the Kokturk and Byzans embassadors. Turk-Shad Kagan of Kokturk defines Awars as Warkhonits and also in his letter, relates that he had been dominant on them until they gained then independence and went to Europe.Awars had come to Europe from Central Asia. It is noticed that they were called Abar in the ancient Turkish and Chinese sources. It is understood that at first, the name Awar was used for Parths and other tribes that had been living in Sogdhiana. Other inference is that; the European Awars had been called as Hun in the West Turkistan. In real commonly the name Hun was used by Persians an Sogdhians for the similar tribes of the steppes.

Keywords »