SOME THOUGHTS ON THE CLAIMS OF THE BOOK CALLED HUMAN RIGHTS AND ARMENIAN QUESTION -FROM ITTIHAD TERAKKÎ TO THE WAR OF INDEPENDENCE
İnsan Hakları Ve Ermeni Sorunu-İttihat Terakkiden Kurtuluş Savaşına" Adlı Eserin İddiaları Hakkında Bazı Tenkitler


Bölgedeki ekonomik ve teknik şartların yetersizliği kayıpları önlemek için başvurulan bütün tedbirlere rağmen; göç ettirilen Ermeniler'den bir bölümünün maalesef hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak bu kayıplar Osmanlı Devleti'nin uyguladığı sistemli bir soykırımın eseri sayılamaz.

ÖZET

Ermeniler'in I. Dünya Savaşı yıllarında Türkler tarafından soykırıma tâbi tutulduklarına dair bir takım iddialar sık sık gündeme getirilmektedir ve bu konuda kitaplar neşredilmektedir. Bunlardan biri de Taner Akçam'ın "İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu-İttihat Terakkî'den Kurtuluş Savaşı'na" adlı eseridir. Bu makalede, yukarıda adı geçen eserdeki –bizce- uydurma olan iddialar ayrı ayrı ele alınmakta ve delillerle gerçekler ortaya konmaktadır. Tarihî gerçeklere uymayan bu tür iddiaların, dünya kamuoyunu aldatarak Türkiye'yi güç durumda bırakmak gibi siyasal bir amacın ürünü olduğu anlaşılmaktadır. Soykırım olarak sunulan olayın gerçek yüzü, I. Dünya Savaşı'nda Ruslar'la işbirliği yaparak Doğu Anadolu'nın müslüman halkını yok etmeye çalışan Ermenilerin, Osmanlı Devleti'nin güney vilâyetlerine göç ettirilmesinden ibarettir. Bölgedeki ekonomik ve teknik şartların yetersizliği kayıpları önlemek için başvurulan bütün tedbirlere rağmen; göç ettirilen Ermeniler'den bir bölümünün maalesef hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak bu kayıplar Osmanlı Devleti'nin uyguladığı sistemli bir soykırımın eseri sayılamaz. Aynı yıllarda müslüman göçmenlerden de çok sayıda insanın tıpkı Ermeniler gibi açlık ve sefalet yüzün-den hayatını kaybetmesi bunun en önemli göstergesidir.


Labels »  

Abstract
Some assertions on the Armenian genocide during the World War I are rapidly being put on the agenda. These claims which are not paralel with the historical truth are political and put on in order to make Turkey's position difficult in front of the World. The event that is asserted to be a genocide is the fact that Ottoman State replaced in the Southern regions those Armenians who were to annihilate the Muslims in the East Anatolia collaborating with the Russians. Unfortunately, some of these people lost their lives during this move despite the State's precautions due to economic and technical shortnesses. Therefore, this can not be asserted as a systematic genocide. As a matter of fact, in those years many Muslim immigrees also died of hunger and shortnesses Keywords: Armenians, World War I, Caucases Front, deportation, Vilayet-i Sitte (Six States).