The Huccet-i Şer‘Î Which Was Prepared After The Kabakçi Rewolt
Kabakcı İsyanı Akabinde Hazırlanan Hüccet-İ Şer‘İyye


III. Selim ve Nizâm-ı Cedîd devrini sona erdiren ayaklanmanın başarı ile sonuçlanması akabinde tanzim edilen Hüccet-i Şer‘iyye, asilere getirilen genel bir af mahiyetinde olup, bu çalışmada Arşiv'de mevcut özgün nüshası ele alınarak neşr edilmektedir.

ÖZET

III. Selim ve Nizâm-ı Cedîd devrini sona erdiren ayaklanmanın başarı ile sonuçlanması akabinde tanzim edilen Hüccet-i Şer‘iyye, asilere getirilen genel bir af mahiyetinde olup, bu çalışmada Arşiv'de mevcut özgün nüshası ele alınarak neşr edilmektedir.


Labels »  

Abstract
In this study Hüccet-i Şer‘iyye organized right after the success of the riots ending the period of Selim III and Nizam-i Cedid, is being published depending on the most origional version in archives. Hüccet-i Şer‘iyye is more like a general amnesty for those who took place in the riots. Keywords: Selim III, Mustafa IV, Kabakci Mustafa, Munib Efendi, Hüccet-i Şer‘iyye