KÖK TÜRKÇE BÜNTEGİ ÜZERİNE


KÖK TÜRKÇE BÜNTEGİ ÜZERİNE

Türkologlar, yukarıdaki cümleye anlam vermekte güçlük çekmişlerdir. Asıl güçlüğün, genellikle, b2ün2t2gi harfler grubu ile gösterilen kelime- den geldiği düşünülmüştür. Radloff, Zweite Folge, s. 25, bu harfler grubunu ebin tegi biçiminde transkripsiyonlamıştır. Radloff'un bu transkripsiyonu, Thomsen'in de belirttiği gibi (Turcica, s. 59-60), b2'den sonra gelen harf ideğil, yuvarlak ön ünlü işareti olduğu için, kabul edilebilir değildir (bk. JSFOu. 60, s. 26'daki fotograf; ayrıca krş. Sprengling, “Tonyukuk's Epitaph”, AJSL, LVI, No. 1, s. 18).