MEHMET KAHRAMAN, Leylâ ve Mecnûn Romanı


MEHMET KAHRAMAN, Leylâ ve Mecnûn Romanı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/2521, Yayımlar Dairesi Başkanlığı Kültür Eserleri Di-zisi/282, Ankara 2000, XIV+330 s.