THE BEHAVIOR OF MEHMET ALI PASHA, THE GOVERNOR OF EGYPT, TOWARDS THE CAPITAL/BABIALI AND ASSASINATION PLAN FOR HIM
MISIR VALİSİ MEHMED ALİ PAŞA'NIN BÂBIÂLÎ'YE KARŞI TUTUMU ve 1836'DA KENDİSİ İÇİN HAZIRLANAN SUİKAST PLANI


Mısır Meselesi, XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalanmanın eşiğine getiren en önemli sorunlardan biriydi.

Mısır Meselesi, XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalanmanın
eşiğine getiren en önemli sorunlardan biriydi. Kavalalı Mehmed Ali
Paşa’nın, yaygın görüşün aksine 1831 öncesinde sergilediği bağımsız bir
hükümdarı andıran icraatları merkez-Mısır ilişkilerini kopma noktasına
getirdi. 1831 sonrasında ise Anadolu’da kazandıkları zaferlerin ardından
İstanbul kapılarının Mısır kuvvetlerine açılması, payitahtın işgali ve II.
Mahmud’un hal‘ edilmesi yönünde muazzam bir endişe yarattı. Dış ittifaklar
ve yoğun diplomatik temaslarla da engellenemeyen bu tehlike, sıra dışı
bir çözüm arayışı olarak Mısır valisine suikast yapılmasını ve böylece devletin
bekasına yönelmiş Kavalalı tehdidinin bertaraf edilmesini gündeme
getirdi.


Labels »  

Abstract
The Egyptian question was one of the critical issues getting the Ottoman Empire intotrouble in the 19th Century. Mehmed Ali Pasha of Kavala began acting like anindependent ruler and his behavior put the relations between the Sublime Porte andEgypt in danger in 1831. Then, he became victorious in his attacks to Anatolia andthis caused fear and created a great panic for opening the way of Istanbul to Egyptianforces and the possibility of invasion of the capital and also deposition of Mahmud II.The threat which couldn’t be hindered by intensive diplomatic contacts and exterioralliances, put the elimination of Kavalalı by an assassination on the agenda as anextraordinary solution.

Keywords »