THE PROBLEMS CONFRONTED DURING THE SETTLEMENT OF NON-MUSLIM IMMIGRANTS
MÜTAREKE DÖNEMİNDE GAYRİMÜSLİM MUHACİRLERİN İSKÂNI


I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, İtilâf Devletlerine karşı bir ölüm-kalım mücadelesine girişti.

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, İtilâf Devletlerine karşı
bir ölüm-kalım mücadelesine girişti. Ermeniler, Rusya’nın doğal
müttefiki olarak devlet aleyhine harekete geçtiler. Bunun üzerine
Osmanlı Hükümeti, Geçici Sevk ve İskân Kanunu’nu çıkararak,
devlet aleyhinde faaliyet gösteren Rum ve Ermenileri başka yerlere
sevk etti. Rusya’nın savaştan çekilmesiyle muhacirlerin yerlerine
iade edilmeleri gündeme geldi. Bu yöndeki uygulama Mondros
Mütarekesi’nin imzalanmasından önce başlatıldı. Fakat uygulama
bir çok sorunu da beraberinde getirdi.
Bu çalışmada muhacirlerin iade ve iskânları sürecinde ortaya çıkan
sorunlar ele alınmıştır.


Labels »  

Abstract
Ottoman Empire started to struggle of life or death against to Alliance forces withWorld War I. Armenians, began against to Ottoman Empire as an ally of Russia.For this reason Ottoman government immigrated Armenians with submittingimmigration low to south provinces who had acted harmful activities against state.With the connection of withdrawal of Russia from war appeared restitution ofArmenians to their old places. The restitution had started just before operation ofMondros Armistice. This operation carried many problems. In this work focused onflourished problems during restitution and inhabiting of the immigrant.

Keywords »