THE TAX OF POST IN THE OTTOMAN STATE
Osmanlı İmparatorluğunda Makam Vergisi: Caize


Caize, tarihî seyir içerisinde üzerinde yapılan çeşitli değişikliklerle düzenli bir gelir şekline dönüştü ve maaş sistemine geçişte devlet için bir kriter oluşturdu.

ÖZET

Osmanlı Devletinde XVI. yüzyıl sonlarından itibaren taşra ve merkez idarî birimlerine yapılan atamalardan caize adı altında para alınıyordu. Caize ödemeleri önceleri rüşvet sınıfında değerlendirilirken, zamanla devle-tin meşru bir uygulaması hâline geldi. Padişah, sadrazam ve sadaret kethü-dasının aldıkları meblağlar, kendi hazinelerinin finans kaynaklarından birisiydi. Caize, tarihî seyir içerisinde üzerinde yapılan çeşitli değişikliklerle düzenli bir gelir şekline dönüştü ve maaş sistemine geçişte devlet için bir kriter oluşturdu.


Labels »  

Abstract
All appointments to the central and the provincial administrative units, from the last decades of the sixteenth century onwards, made some payments called Jaize in the Ottoman State. At the beginning, Jaize interpreted as bribery but later on it was justified. The payments, taken by the Sultan, Grand Vizier and his kahya (steward), became recourses of their personel treasury. Finally with gradual changes, Jaize turned into a regular income and a criteria in transformation to the salary sistem. Keywords: Jaize, awâid, income, salary, bribery, treasury, appointment