HORSES AS PROTAGONISTS: CAHİL, GÜLSARI, DORUKISRAK AND DİLARA
ROMAN KAHRAMANI ‘AT’LAR: CAHİL, GÜLSARI, DORUKISRAK VE DİLARA


“At”ın Türk kültüründeki yeri tartışılmayacak kadar önemlidir. Tarihinin önemli bir bölümünde Türklerin göçer hayat yaşadıkları düşünüldüğünde bunun şaşırtıcı bir tarafı yoktur.

“At”ın Türk kültüründeki yeri tartışılmayacak kadar önemlidir.
Tarihinin önemli bir bölümünde Türklerin göçer hayat yaşadıkları
düşünüldüğünde bunun şaşırtıcı bir tarafı yoktur. Nitekim hâlâ bozkırlarda
ve dağlık bölgelerde yaşayan Türk asıllı halkların hayatındaki önemi devam
etmektedir. At, aynı zamanda kültürün de parçasıdır. At üzerinde oynanan
cirit oyunun Anadolu'da devam etmesi gibi, Türkistan ve Güney Türkistan
coğrafyasında yaşayan Türk asıllı halklar arasında da “buzkaşı” veya daha
yaygın bilinen adıyla “kökpar” oyunu canlılığını korumaktadır. Bu
çalışmada, Anadolu, Kırgızistan, Kırım ve Güney Türkistan coğrafyasında
yaşayan halkların kültüründe kendine yer edinmiş atların romanlara
aksedişi incelenmiştir. Dört roman ele alınmış ve bu dört romandaki atlar
üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.


Labels »  

Abstract
The importance of horse/s within the Turkic cultural has been and still isundisputable. This should not surprising for those who see the fact that the Turksthroughout their history followed nomadic or semi-nomadic life style. In fact, amongthose Turkic people who live in the steppes and around mountains it is still part of theirdaily life styles. Just like the “Cirit” game survives in some places of Anatolia, the“buzkasi” or “kokpar” tradition still lives in Turkistan or in the Southern Turkistanamong Turkic people.This study searches the reflection of horse/s within four novels represanting Anatolia,Kirgizstan, Crimea, and the Southern Turkistan so called Afghanistan. Four novelsare looked through and made some evaluations on horses and their importance withinthe novels as well as within daily lives.

Keywords »