SAYIN HASAN YÜKSEL'İN “OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA NAKÎBU'L EŞRAFLIK MÜESSESESİ” KİTABI HAKKINDAKİ YAZISI ÜZERİNE


SAYIN HASAN YÜKSEL'İN “OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA NAKÎBU'L EŞRAFLIK MÜESSESESİ” KİTABI HAKKINDAKİ YAZISI ÜZERİNE

Sayın Hasan Yüksel, Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan mezkûr çalışmam üzerine, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı 11'de, (s. 219-230) bir eleştiri yazısı kaleme almıştır. Bu yazıda yapılan tenkitlerin kiminde haklılık payı olmasına mukabil, bir kısmının yersiz ve yanlış olduğu müşahede edilmiştir. Bu yüzden mezkûr çalışmayı kaleme alan bendenize cevap hakkı doğmaktadır.