Selim Karahasanoğlu, Kadı ve Günlüğü, Sadreddinzâde Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735)


Selim Karahasanoğlu, Kadı ve Günlüğü, Sadreddinzâde Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735), İstanbul 2013, 234 sayfa.

Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en önemli, ancak mahdut olan kay- nakları arasında günlüklerin ayrı bir yeri ve değeri vardır. Osmanlıdan günümüze ulaşan en eski günlük Seyyid Hasan’a aittir. Sünbülî olduğu anlaşılan Seyyid Hasan, günlüğünde 1661-1665 yılları arasındaki olayları kaleme almıştır. Bu tür günlüklerden biri de Sadreddinzâde Telhisî Mus- tafa Efendi’ye aittir. Selim Karahasanoğlu tarafından kaleme alınan Kadı ve Günlüğü, Sadreddinzâde Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735), adlı eser de Mustafa Efendi’nin günlüğünü konu edinmektedir.