AN IMPORTANT SURVEY PUBLISHED IN SERVET-İ FÜNUN REVIEW: "TAHKİKAT-I EDEBİYE SÜTUNLARI
Servet-İ Fünûn Dergisinde Yayımlanmış Önemli Bir Anket: Tahkikat-I Edebiye Sütunları I


Ruşen Eşref'in “Diyorlar ki (1918)” adı altında yayınladığı röportaj serisi, Türk edebiyatında bu türün ilk ve en önemli örneklerinden biri kabul edilir. Büyük ilgi çeken bu çalışmadan bir yıl sonra, "Servet-i Fünun" dergisinde, gene türünün ilklerinden olan önemli bir anket serisi yayınlanır.

ÖZET

Anket ve röportajlar, edebiyatçıları birinci elden tanımak için son derece verimli kaynaklardır. Ruşen Eşref'in “Diyorlar ki (1918)” adı altında yayınladığı röportaj serisi, Türk edebiyatında bu türün ilk ve en önemli örneklerinden biri kabul edilir. Büyük ilgi çeken bu çalışmadan bir yıl sonra, "Servet-i Fünun" dergisinde, gene türünün ilklerinden olan önemli bir anket serisi yayınlanır. "Tahkikat-ı Edebiye Sütunları" başlıklı bu ankette, geleceğin edebiyat tarihçileri için dönemin yazarları hakkında ne düşündükleri, hangi akıma bağlı oldukları, en beğendikleri ve etkisi altında kaldıkları yerli ve yabancı yazarlar, kullandıkları takma adlar gibi sorular yöneltilir. Dönemin on yedi önemli yazarının (Abdülhak Hâmid, Cenab Şehabeddin, Süleyman Nazif, Sami Paşazâde, Sezai, Fâik Ali, Hüseyin Câhid, Mehmed Âkif, Ahmed Reşid, Kemal Paşazâde Said, Said Paşa, Hüseyin Suad, Halide Edib, Yusuf Akçura, Ali Ekrem, Ali Kâmi, Ahmed Hikmet, Rıza Tevfik) cevap gönderdiği bu anket serisi, ilk defa Latin alfabesine aktarılarak yayınlanmaktadır.


Labels »  

Abstract
Informative surveys and interviews are exremely important sources to get some information about authors. “Diyorlar ki (1918)”, prepared by Ruşen Eşref, is the first and one of the most important examples of this kind of studies for the Turkish Literature. This interview gets a lot of attention and a year after this study, a survey, “Tahkikat-ı Edebiye Sütunları”, was published in “Servet-i Fünun” review. It is also one of the first surveys in Turkish Literature. The goal of this survey was to provide information about existing authors to future literature historians. In this survey there were some questions asked such as: What do you think about literature movements? Which literature movement would you prefer? Who is your favorite author and which author impresses the you most? Have you ever used a nickname? etc. The most popular seventeen authors (Abdulhak Hamid, Cenab Şehabeddin, Süleyman Nazif, Sami Paşazade Sezai, Faik Ali, Hüseyin Cahid, Mehmed Akif, Ahmed Reşid, Kemal Paşazade Said, Said Paşa, Hüseyin Suad, Halide Edib, Yusuf Akçura, Ali Ekrem, Ali Kami, Ahmed Hikmet, Rıza Tevfik) answered the questionaire. Here, for the first time, this survey is translated to Latin alphabet and published. Keywords: Modern Turkish Literature, poll, Servet-i Fünûn.