BURSA IN TURKISH LITERATURE FROM TANZIMAT TO REPUBLIC (CUMHURIYET)
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Edebiyatımızda Bursa


Yeni Türk Edebiyatı’nın mensupları da Bursa’nın bu özelliklerini birer sanatkâr gözüyle eserlerine aksettirmişlerdir. Bursa’yı edebî eserlerinde yansıtan yazarlarımızın bir kısmı ya Bursa’da tahsil yapmışlar veya resmî görevli olarak bir süre Bursa’da bulunmuşlar ya da burada sürgün veya hapis cezasına çarptırılmışlardır.

ÖZET

Bursa, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş sürecindeki ilk başkenttir. Osmanlı tarihini yansıtan cami, türbe, medrese, çeşme gibi eserleri barındırması ile de dikkatleri çekmiş olan bir şehrimizdir. Tarihten taşıdığı izlerle şanlı Türk mazisini yansıtan Bursa aynı zamanda tabiatın en güzel renklerinden biri olan yeşili korumaya çalışmasıyla da güzel bir doğaya sahiptir. Yeni Türk Edebiyatı’nın mensupları da Bursa’nın bu özelliklerini birer sanatkâr gözüyle eserlerine aksettirmişlerdir. Bursa’yı edebî eserlerinde yansıtan yazarlarımızın bir kısmı ya Bursa’da tahsil yapmışlar veya resmî görevli olarak bir süre Bursa’da bulunmuşlar ya da burada sürgün veya hapis cezasına çarptırılmışlardır. Bunun yanında Bursa’da yaşayan bazı edebiyatçılarımız da bu şehirde edebiyatın gelişmesine katkıda bulunan çalışmalar yapmışlardır.

Bursa, şiire tarihî önemi ve güzel tabiatıyla yansır. Nesirde ise tarih ve tabiatın yanında mekân olarak yer alır. Bursa’da yaşayanlardan bazıları İstanbul’u kendi şehirlerine tercih ederler. İstanbul’da yaşamak istemeyenler için ise Bursa sığınılacak bir yerdir. Zorunlu olarak Bursa’ya gidenler burayı bir sürgün yeri olarak görür ve şehre ısınamazlar. Mekân olarak Bursa’yı en başarılı şekilde yansıtan yazar, Reşat Nuri Güntekin’dir. Şehrin Türk kültür hayatındaki yerini fark eden ve Türk Edebiyatı’nda Bursa’yı ölümsüzleştiren isim ise Ahmet Hamdi Tanpınar’dır.


Labels »  

Abstract
Bursa is the first capital city of Ottoman Empire. It is also well known by its historical mosques, tombs, medresses and fountains which reflect the monumental history of the Empire. Bursa, carrying many historical traces of the glorious past of Turkey, with the green clour which fits it into nature as well. The members of New Turkish Literature have projected these qualities into their works of art. Some writers, who covered verious aspects of Bursa in their books, have either received a great part of their education in Bursa, or served as incumbents or sent in exile to, or punished with sentence in Bursa. Besides some writers who lived in Bursa, have tried for developments of literature. Bursa reflects into poem by its historical importance and beautiful nature. In prose it appears as a place as well as historical symbols and natural beauty. Some people who live in Bursa prefer to live in İstanbul. But Bursa is a shelter for the others who don’t want to live in İstanbul. The people who are forced to live in Bursa or sent Bursa as an exile can not like this city. The writer who tells Bursa as a place in the best way is Reşat Nuri Güntekin. Ahmet Hamdi Tanpınar is the writer who realizes the importance of Bursa in Turkish cultural life and makes it unforgetable in his poem and prose. Keywords: Bursa, history, nature, work of art, peace of mind, shelter, exile.