OTTOMAN IMPERIAL EDICTS AS REFLECTED IN SHARIA COURTS OF TOKAT
TOKAT ŞER‘İYYE SİCİLLERİNE GÖRE BEYLERBEYİ BUYURULDULARI


Böyle bir çalışma, taşra idaresinde beylerbeyilik müessesesini ve beylerbeyilerin görevleri hakkında bilinenleri teyid yanında ilave bilgilerle daha iyi anlamaya katkı yapacaktır.

Osmanlı diplomatiğinde yüksek rütbeli görevlilerin kendilerinden aşağı mevkilerdeki kimselere gönderdikleri emirlere “buyuruldu” denilir. Yazıl- dıkları yer bakımından merkez ve taşrada yazılanlar olarak ikiye ayrılır. Taşrada yazılan buyurulduların ekserisini beylerbeyi buyurulduları oluşturmaktadır. Eyalet merkezlerinden sancak ve kazâ merkezlerine gelen beylerbeyi buyurulduları şer‘iyye sicillerine kaydedilmektedir. Makalemiz, Tokat Şer‘iyye Sicillerinde kayıtlı buyuruldular yardımı ile beylerbeyi buyuruldularının diplomatik ve muhteva analizlerini içermektedir. Böyle bir çalışma, taşra idaresinde beylerbeyilik müessesesini ve beylerbeyilerin görevleri hakkında bilinenleri teyid yanında ilave bilgilerle daha iyi anlamaya katkı yapacaktır.


Labels »  

Abstract
The edict sent by hight-rank officials to lower dignities was called in the Ottoman chancery as "buyuruldu". It is divided into two parts one of which had been written in the Capital and the other in provinces. Most of these written in provinces consisted of the commands of governor-general. The commands of governor-general sent to the centres of sub-provinces (sancak) and districts (kaza) were recorded in the court registers (şer’iyye sicilleri). Our article comprises the diplomatical and content analyses of the commands of governor- general due to the records of the commands of governor-general in the court registers of the district of Tokat. Such a study would shed light on confirm the present knowledge about the office of governor-generalship and their duties.

Keywords »