MUHALLEFAT OF VEZIR ABDURRAHMAN PAŞA, GOVERNOR OF TRABZON
TRABZON VALİSİ VEZİR ABDURRAHMAN PAŞA’NIN MUHALLEFATI (1728-1730)


Bu makalede ilk olarak çalışmanın önemi ve Abdurrahman Paşa’nın hayatına dair kısa bilgi verildi. Akabinde devlete olan borcu dolayısıyla Vali Abdurrahman Paşa’nın muhallefatının müsaderesi aşamasında alacak ve borcu değerlendirilirken müsaderede izlenilen yol hakkında açıklamalar yapıldı.

Bu makalede ilk olarak çalışmanın önemi ve Abdurrahman Paşa’nın
hayatına dair kısa bilgi verildi. Akabinde devlete olan borcu dolayısıyla Vali
Abdurrahman Paşa’nın muhallefatının müsaderesi aşamasında alacak ve
borcu değerlendirilirken müsaderede izlenilen yol hakkında açıklamalar
yapıldı. Arşiv belgeleri ölçüsünde gruplandırılıp değerlendirilen muhallefatın,
bilhassa ekonomik açıdan devletin gider alanlarına kaynak oluşturduğu
kısımlar belirtildi ve neticede çalışmanın iktisadî ve kültürel tarihe olan
katkısı vurgulandı. Ekler kısmında ise, muhallefat listelerinde geçen
Abdurrahman Paşa’ya ait malların tabloları yanında bunların bazıları için
mini sözlük hazırlandı.


Labels »  

Abstract
In this article we give, first of all, some information on the importance of this kind of study and the life of Abdurrahman Pasha. After that, since Abdurrahman Pasha owed some dept to the Ottoman State, the way of the confiscation of his mukhallefat was explained. Then under the light of the Archival material Pasha’s mukhallefat was grouped and evaluated especially interms of economic and cultural history. In the appendix Abdurrahman Pasha’s goods listed in his mukhallefat were given in tables and also a short dictionary was prepared to describe Pasha’s belongings.

Keywords »