TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI (XI-XX)


1999 yılında yayın hayatına başlayan Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, XXI. sayısı ile 10. yılına ulaşmış bulunmaktadır. İlk sayısından itibaren bağlı kaldığı akademik prensipler ile kalitesini geliştirerek sürdürmektedir.

1999 yılında yayın hayatına başlayan Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, XXI. sayısı ile 10. yılına ulaşmış bulunmaktadır. İlk sayısından itibaren bağlı kaldığı akademik prensipler ile kalitesini geliştirerek sürdürmektedir. Bu nedenle VI. sayısında “MLA International Bibliography” ve “Turkologischer Anzeiger” isimli uluslar arası akademik indeks ve bibliyografya taramaları kapsamına girmiş; XII. sayısından itibaren de Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) veritabanına dahil olmuştur. ULAKBİM’de XIII. Sayıdan itibaren çıkan makaleler yer almak- tadır.