Varvar Ali Pasha And Hıs Rebellıon
VARVAR ALİ PAŞA VE İSYANI


Bu çalışmada, Varvar Ali Paşa’nın resmî hayatı ve isyanı ele alınmıştır. İlk olarak, paşanın menşei meselesinden başlanarak, Galata Sarayı’na alınması, Enderun odalarındaki hizmet eğitimi, Saray’dan çıkışı ve devlet kademelerinde üstlendiği vazifeler ortaya konulmuştur.

Bu çalışmada, Varvar Ali Paşa’nın resmî hayatı ve isyanı ele alınmıştır. İlk olarak,

paşanın menşei meselesinden başlanarak, Galata Sarayı’na alınması, Enderun

odalarındaki hizmet eğitimi, Saray’dan çıkışı ve devlet kademelerinde üstlendiği

vazifeler ortaya konulmuştur. İkinci b.lümde ise Varvar Ali Paşa’yı tarihe mâl eden

isyanının mahiyeti incelenmiştir. Bu suretle, paşanın otobiyografisi, arşiv vesikaları,

kronikler ve bunlara istinaden kaleme alınmış araştırma eserlerinden istifade ile hem

17. yüzyıl Osmanlı tarihinin buhranlı yılları hem de bu dönemin bir aktörünün

hayatı aydınlatılmaya çalışılmıştır.


Labels »  

Abstract
In this study, Varvar Ali Pasha’s official life and his rebellion has been discussed. First of all, by starting from the origin of the pasha, his acceptance to Galata Palace, his education in the Enderun, his leaving the palace and his commissions that he undertook in the government have been revealed. In the second part, nature of Varvar Ali Pasha’s rebellion that made him a historic person has been studied. In this way by making use of pasha’s autobiography, archive documents, chronicles and studies written through these sources, both crises of Ottoman history in seventeenth century and one actor of this period have been tried to be clarifie

Keywords »