A XVITH CENTURY OTTOMAN PROVINCIAL RULER AS THE FOUNDER OF A NEW DYNASTY: TJANBULAD BEY
XVI. Yüzyılda Hanedan Kurucu Bir Osmanlı Sancakbeyi: Canbulad Bey


Canbulad Beyin tayini, ölümü, çocuklarının sayısı, kendisinden sonra yerine kimin geçtiği gibi konularda bugüne kadar bilinenlerin azlığı ve yanlışlığı bu çalışma ile ortaya konulurken aynı zamanda tamamlayıcı bilgiler de verilmiştir.

ÖZET

2 Aralık 1548'de Kilis sancakbeyliğine ocaklık yoluyla tayin edilen ve 26 yıl bu görevde kalan Canbulad Bey, bir yandan bölge güvenliği, teftişler, eşkıya takibi ve hazine nakli gibi görevler üstlenirken, öte yandan Cezayir (Ulyanoğlu) ile Kıbrıs seferlerine katılmış ve özellikle Mağusa kalesinin fethinde büyük yararlılık göstermiştir. Kilis'teki birçok vakıf eserinin banisi olan Canbulad Beyin 1574 Ekiminde emekliye ayrılmasıyla, yerine, tespit edebildiğimiz 10 oğlundan birisi olan Cafer Bey tayin edilmiştir. Canbulad Beyin tayini, ölümü, çocuklarının sayısı, kendisinden sonra yerine kimin geçtiği gibi konularda bugüne kadar bilinenlerin azlığı ve yanlışlığı bu çalışma ile ortaya konulurken aynı zamanda tamamlayıcı bilgiler de verilmiştir.


Labels »  

Abstract
Tjanbulad Bey was appointed as Kilis Sancakbeyi on December 2, 1548 through Odjaklik system There he worked for 26 years, installing security in the region, tracing bandits, and controling transportation of State money. At the same time he also joined Algeria (Ulyanoglu) during his expeditions to Cyprus, especially during the conquest of Magusa Castle he was a great deal of help. On the other hand he was the founder of many vakif buildings in Kilis. After his retirement, Tjafer Bey, one of his ten sons, was appointed to his post. However, on his appointment, death, number of children, his successor, there is no efficient amount of knowledge. This studies aims at completing and filling in some gaps on the subject. Keywords: