A Record On The Turkish Speakıng Chrıstıans in The Ottoman State At The Beg.nning Of The 20th Century
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nde Türkçe Konuşan Hristiyanlara Dair Bir Belge


Bu makalede, Osmanlı idaresinde yaşayan Türkçe konuşan Ortodoks-Hristiyanlara ait bir rapor işlenmektedir. 1903 yılında Osmanlı idarecilerine sunulan bu raporda Fener Ortodoks Patrikhanesinin yıkıcı propagandası şikayet edilerek, Türkçe konuşan Hristiyanlara devletin sahip çıkması gereği hatırlatılmaktadır.

Bu makalede, Osmanlı idaresinde yaşayan Türkçe konuşan Ortodoks-Hristiyanlara ait bir rapor işlenmektedir. 1903 yılında Osmanlı idarecilerine sunulan bu raporda Fener Ortodoks Patrikhanesinin yıkıcı propagandası şikayet edilerek, Türkçe konuşan Hristiyanlara devletin sahip çıkması gereği hatırlatılmaktadır.

Türkler, tarihleri boyunca pek çok farklı dinler içerisinde bulunmuşlardır. Orta Asya'dan Batı'ya yapılan göçler sırasında büyük bir bölümü İslamiyet'i seçmişken bir kısım Türk boyları da Musevilik ve Hristiyanlık inancını benimsemişlerdir. Balkanlar'a yerleşen Bulgar, Peçenek ve Kuman Türkleri zaman içerisinde Bizans himayesine girerek Hristiyanlaşıp kimliklerini de yitirdiler. Bir kısmı ise, Hristiyan olmalarına rağmen, Türkçe konuşarak millî kimliklerini devam ettirdiler. Hristiyanlaşan Türkler'in bir kısmı Bizans İmparatorluğu tarafından Anadolu'ya yerleştirildi. Türkçe konuşan bu Hristiyan Ortodokslar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde devlet kayıtlarında “Karamanlılar” olarak adlandırıldılar. Türkçe konuşan Ortodokslar, Grek alfabesi kullanarak Türkçe yazıp, Türkçe konuştular. Fransız İhtilalinden etkilenen Osmanlı Devleti'ndeki diğer azınlıkların aksine Türkçe konuşan Ortodokslar, devlete sadık kaldılar. Fener Ortodoks Patrikhanesi'nin Rumlaştırma/Helenleştirme politikasına da her zaman karşı çıktılar. Hatta, Türk İstiklal Harbi yıllarında Keskin metropolidi Papa Eftim'in liderliğinde Fener Patrikhanesi'ne karşı bayrak açtıkları gibi, bir Türk Ortodoks Patrikliği'nin kurulması için de teşebbüslerde bulundular.


Labels »  

Abstract
In this report presented to the Ottoman administrators in 1903, negative or destructive propaganda of Fener Orthodox Patriarchate was complained and it was reminded that the State had to stand as protector to Turkish speaking Christians.Turks adopted different religions throughout history. While a great deal of Turkish clans chose Islam, some Turk adopted Judaism and Christianity during migrations from Central Asia to the West. Having become Christians under the patronage of Byzantium in the course of time the Turks of Bulgar, Pecenek and Kuman lost their identity. Some of these ChristianTurks were settled in Anatolia by the Byzantium Empire. These Christians were named “Karamanlılar” in state records during the periods of the Seljuks and the Ottomans. By using the Greek Alphabet, they both spoke and wrote in Turkish.