Ahmet Kartal

Ahmet Kartal

KLASİK TÜRK ŞAİRİNİN DİLİNDEN “BAYKARA MECLİSİ”
 
03 Temmuz 2020
Herât’ın önemli bir kültür ve medeniyet merkezi olmasını isteyen Hü- seyn-i Baykara, bunu...
YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ KÜLTÜR VE EDEBİYATI
 
01 Mayıs 2019
Bu çalışmada önce Yavuz Selim dönemindeki kültür ve edebiyatın durumu hakkında bilgi verilmiş,...
Sâ’ib-İ Tebrîzî Ve Türkçe Şiirleri
 
01 Aralık 2002
Bu çalışma ile, Sâ’ib-i Tebrîzî'nin Türkiye, Azerbaycan ve İran'da yapılan üç farklı yayımı Türk...
SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ'NİN BOSTAN İSİMLİ ESERİNİN TÜRKÇE TERCÜME VE ŞERHLERİ
 
01 Ocak 2001
XX. yüzyılın başlarına kadar özellikle Gülistân bir kısım İslâm ülkelerinin medreselerinde Fars...