Ahmet Önal

Ahmet Önal

1078 (1667-1668) Tarihli Rumeli Kadılık Rütbeleri Düzenlemesine Dair Yeni Bir Kadı Mecmuası Başlıklı Makale Hakkında Bir Değerlendirme
 
26 Aralık 2019
Osmanlı Devleti’nde kazalar, başlarında kadıların bulunduğu idari birimlerdir ve kadılara...
II. Bâyezid'in Ölümü Meselesi
 
01 Ağustos 2019
II. Bâyezid’in nasıl öldüğü suali, döneminde olduğu kadar günümüzde de hararetli bir tartışma...
VARVAR ALİ PAŞA VE İSYANI
 
01 Ekim 2018
Bu çalışmada, Varvar Ali Paşa’nın resmî hayatı ve isyanı ele alınmıştır. İlk olarak, paşanın...