Alev Sınar

Alev Sınar

Edebî Eserlerin Sadeleştirilerek Yeniden Yayımı Üzerine Uygulamalı Bir Örnek: NESL-İ AHÎR
 
01 Ekim 2007
Nesl-i Ahîr, 7 Eylül 1908-5 Mart 1909 tarihleri arasında Sabah Gazetesi’nde tefrika edilmiş olan...
Yazarlarımızın Gözüyle Çingeneler
 
01 Mayıs 2003
Günlük hayatta çingenelerden uzak dururuz. Onları potansiyel suçlu gibi algılar, yanımıza...
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Edebiyatımızda Bursa
 
01 Aralık 2000
Yeni Türk Edebiyatı’nın mensupları da Bursa’nın bu özelliklerini birer sanatkâr gözüyle...